صاحب امتياز: مؤسسه فرهنگی هنری ارتباط بران پویا
سردبير: مهدي آماده
نشانی دفتر مرکزی: تهران- خیابان خردمند جنوبی- خیابان برنا- پلاک 8- واحد یک
تلفن: 37742312 -071
نشانی دفتر فارس: خيابان شوريده شيرازي (30 متري سينما سعدي) - روبه روي پليس 197 - پلاک 159
تلفن: 32337809 -071
دورنگار: 32337639-32343045 -071
پست الکترونیک: info@Tamashanewspaper.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روزنامه تماشا می باشد
طراحی و پیاده سازی توسط فناوری هوشمند پارسه جنوب